My Emotion's Matter Logo

My Emotions Matter in Media


Here are few of our media appearances shared in one place!

भावनात्मक परिपक्वताको कमीले कसरी बिग्रन्छन् सम्बन्धहरू ? EDUCATION DIALOGUE EP 38

आत्म जागरूकता र व्यवस्थापनका लागि इमोसनल इन्टेलिजेन्स | PRAYAS | My Emotions Matter | AP1HD

Bhawana's Story - Empathy Week 2023 (MEM)

भावनासँग भावनाका कुराः किन चाहिन्छ मानिसमा भावनात्मक परिपक्वता ? | EDU DIALOGUE EPI-13 | NEPALWATCH

Sagar Satyal || Co-Founder, My Emotions Matter || S2 EP 14 PT 1 || Nepali Podcast